15 Thi bằng lái xe ô tô cần trải qua 4 lần thi như sau mới nhất

Bài thi bằng lái xe ô tô yêu cầu 4 lần như sau: