165 a blue-eyed boy Tiếng Anh là gì? mới nhất

thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh:
cậu bé mắt xanh

Hình ảnh về cậu bé mắt xanh

Một mô tả quan trọng về một cậu bé hoặc thanh niên luôn được ưu ái đặc biệt bởi một người có địa vị cao hơn. biểu thức tiếng Anh.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan đến cậu bé mắt xanh trong tiếng Anh

 • Giải thể hợp đồng tiếng Trung là gì?

 • 株系 trong Tiếng Trung là gì?

 • 芒草 trong Tiếng Trung là gì?

 • Dòng tiền trong tiếng Trung là gì?

 • 汉薄每股会育 trong tiếng Trung là gì?

 • 天天每股使用 trong tiếng Trung là gì?

 • 荒延广来税设计 trong tiếng Trung là gì?

 • 传生生时税 trong tiếng Trung là gì?

 • 米糖 trong tiếng Trung là gì?

 • Hấp phụ tiếng anh là gì

Chủ đề: Chủ đề:Định nghĩa – Khái niệm

cậu bé mắt xanh trong Tiếng Anh là gì??

cậu bé mắt xanh trong tiếng anh có nghĩa là Mô tả một cách phê bình một cậu bé hoặc một thanh niên luôn được người có địa vị cao hơn chọn ra để nhận được những ưu đãi đặc biệt.

 • Cậu bé mắt xanh tiếng Anh có nghĩa là một mô tả quan trọng về một cậu bé hoặc thanh niên luôn được người có địa vị cao hơn dành cho những ưu đãi đặc biệt. biểu thức tiếng Anh.
 • Đây là một thuật ngữ được sử dụng trong .

Mô tả quan trọng nào về một cậu bé hoặc một thanh niên luôn được người có địa vị cao hơn chọn ra để được ưu đãi đặc biệt?

Một mô tả quan trọng về một cậu bé hoặc thanh niên luôn được người có địa vị cao hơn ưu ái đặc biệt, trong tiếng Anh, nó có nghĩa là cậu bé mắt xanh.

Ý nghĩa – Giải thích

cậu bé mắt xanh tiếng anh có nghĩa là một mô tả quan trọng về một cậu bé hoặc thanh niên luôn được một người có địa vị cao hơn chọn ra để được ưu ái đặc biệt. cụm từ tiếng anh..

Đây Cách dùng blue-eyes boy trong tiếng Anh. đây là thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Cập nhật lần cuối vào năm 2022.

Bản tóm tắt:

Dưới đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ cậu bé mắt xanh trong Tiếng Anh là gì?? (hoặc giải thích sự mô tả quan trọng về Một cậu bé hoặc một chàng trai trẻ luôn được người có địa vị cao hơn chọn để được ưu ái đặc biệt. Thành ngữ tiếng Anh. Nó có nghĩa là gì?) . Định nghĩa cậu bé mắt xanh bằng tiếng anh gì? Ý nghĩa, ví dụ, cách phân biệt và hướng dẫn sử dụng blue-eyes boy Tiếng Anh / Mô tả một cách nghiêm túc về một cậu bé hoặc một thanh niên luôn được người có địa vị cao hơn ưu ái đặc biệt. English Phrases.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin về các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn… được cập nhật liên tục. Digital Dictionary là website giải thích nghĩa của các từ điển chuyên ngành được sử dụng phổ biến cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm Dịch vụ địa phương của Trung Quốc là gì?