165 call the tune Tiếng Anh là gì? mới nhất

thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh:
gọi giai điệu

Hình ảnh cho thuật ngữ gọi giai điệu

Được sử dụng để mô tả ai đó đưa ra quyết định quan trọng về một cái gì đó. biểu thức tiếng Anh.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ đặt tên cho một giai điệu bằng tiếng Anh

 • Giải thể hợp đồng tiếng Trung là gì?

 • 株系 trong Tiếng Trung là gì?

 • 芒草 trong Tiếng Trung là gì?

 • Dòng tiền trong tiếng Trung là gì?

 • 汉薄每股会育 trong tiếng Trung là gì?

 • 天天每股使用 trong tiếng Trung là gì?

 • 荒延广来税设计 trong tiếng Trung là gì?

 • 传生生时税 trong tiếng Trung là gì?

 • 米糖 trong tiếng Trung là gì?

 • Hấp phụ tiếng anh là gì

Chủ đề: Chủ đề:Định nghĩa – Khái niệm

Giai điệu tiếng anh gọi là gì??

gọi giai điệu trong tiếng anh có nghĩa là Được sử dụng để mô tả ai đó đưa ra quyết định quan trọng về một cái gì đó

 • gọi giai điệu Tiếng Anh có nghĩa là Được sử dụng để mô tả ai đó đưa ra quyết định quan trọng về điều gì đó. biểu thức tiếng Anh.
 • Đây là một thuật ngữ được sử dụng trong .

Được sử dụng để mô tả ai đó đưa ra quyết định quan trọng về một cái gì đó. Tiếng Anh là gì?

Được sử dụng để mô tả ai đó đưa ra quyết định quan trọng về điều gì đó bằng tiếng Anh có nghĩa là gọi một giai điệu trong tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

tên giai điệu bằng tiếng anh nghĩa Dùng để diễn tả ai đó đưa ra những quyết định quan trọng về việc gì đó. cụm từ tiếng anh..

Đây Cách sử dụng nhạc chuông bằng tiếng Anh. đây là thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Cập nhật lần cuối vào năm 2022.

Bản tóm tắt:

Dưới đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giai điệu tiếng anh gọi là gì?? (hoặc giải thích Được sử dụng để mô tả ai đó đưa ra quyết định quan trọng về một cái gì đó. Cụm từ tiếng Anh. Nó có nghĩa là gì?) . Định nghĩa nhạc chuông bằng tiếng Anh gì? Ý nghĩa, ví dụ, sự khác biệt và hướng dẫn sử dụng được gọi là tiếng Anh / Được sử dụng để mô tả ai đó đưa ra quyết định quan trọng về điều gì đó. English Phrases.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin về các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn… được cập nhật liên tục. Digital Dictionary là website giải thích nghĩa của các từ điển chuyên ngành được sử dụng phổ biến cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm Dịch vụ địa phương của Trung Quốc là gì?