217 Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú mới nhất

Bài luận tải xuống miễn phí. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú, Bạn có thể tải về tham khảo miễn phí tại đây là một chủ đề tiểu luận ý tưởng thử nghiệm Đề xuất cho các sinh viên tìm kiếm tài liệu, bạn cũng có thể tham khảo các bài tiểu luận Nâng cao hiệu quả và chất lượng và tiểu luận Giám sát hoạt động của HĐND xã Bình Phú Chuyên mục tiểu luận về sáng kiến ​​kinh nghiệm.

Ghi chú: Trong quá trình viết bài viết sáng kiến ​​kinh nghiệm, nếu các em không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài đầy đủchất lượng tốt bạn có thể liên hệ dịch vụ viết thuê luận văn chất lượng Zalo. https://zalo.me/0932091562


1. Tên sáng kiến. “Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú”

2. Mô tả giải pháp.

Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp là hoạt động hết sức quan trọng, góp phần xác định vị trí, năng lực hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân và tạo dựng lòng tin của cử tri đối với Hội đồng nhân dân xã Bình Định. Phù. Hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú là công việc thường xuyên, liên tục, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND.

Hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú luôn bám sát nghị quyết của kỳ họp HĐND, các văn bản, quy định của nhà nước phải tuân theo. Thường trực HĐND xã Bình Phú đã chủ động triển khai giám sát theo nghị quyết của kỳ họp HĐND, lựa chọn vấn đề giám sát trọng tâm gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Các công trình, dự án đang triển khai. trên địa bàn được lựa chọn để giám sát những vấn đề bức xúc, kiến ​​nghị của cử tri…(Luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú)

Trong phạm vi bài viết này, bằng kinh nghiệm và sáng kiến ​​của cá nhân, tôi xin trao đổi về công tác giám sát theo quyết định của Hội đồng nhân dân, đó là giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động. Hoạt động của HĐND xã Bình Phú bao gồm:

– Tên sáng kiến ​​kinh nghiệm.

– Mô tả giải pháp

– Tính mới của giải pháp.

– Tiện ích của giải pháp.

– Có khả năng phân phối và nhân bản.

– Kết quả đạt được

XEM THÊM ==> TẢI XUỐNG 999+ VẬT PHẨM BẮT ĐẦU TRẢI NGHIỆM!

3. Bản tin sáng kiến, kinh nghiệm.

Thường trực HĐND xã Bình Phú thường xuyên tổ chức giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiểm soát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh. (Luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú)

Thực tế từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND xã Bình Phú đã xây dựng 04 kế hoạch giám sát chuyên đề, trong đó đã lựa chọn nhiệm vụ giám sát trọng tâm gắn với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế. – Xã hội địa phương, các đề án, dự án triển khai trên địa bàn, được lựa chọn để giám sát những vấn đề bức xúc, kiến ​​nghị của cử tri… Sau giám sát có báo cáo chỉ rõ những việc làm tốt, những vấn đề còn tồn tại, đề xuất, kiến ​​nghị với UBND và các sở ngành liên quan , đồng thời báo cáo Tại kỳ họp HĐND xã Bình Phú. Tuy nhiên, với chức năng, nhiệm vụ của một đại biểu hội đồng nhân dân là phải thực hiện đúng quy định, tôi cũng mạnh dạn đề xuất những ý kiến ​​của mình để vận dụng vào hoạt động giám sát của xã Bình Phù ngày càng hoàn thiện. , tổ chức và đạt hiệu quả tốt hơn.

Trong hoạt động giám sát tại xã Bình Phú, giám sát chuyên đề được thực hiện và chỉ áp dụng ở cấp xã và thôn, bản nhằm đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ hoạt động của người đại biểu HĐND trong những năm tới. Thôi nào

Với vai trò là phó chủ tịch phụ trách hoạt động của HĐND xã Bình Phú, bản thân tôi không ngừng học tập, học hỏi và học tập. Trong thời gian tới và trong thời gian tới, thường xuyên chỉ đạo các Ban HĐND xã và các Tổ đại biểu HĐND ở từng khu vực bầu cử, tích cực phối hợp với Hội đồng đại biểu thôn thực hiện tốt công tác giám sát ở từng khu vực bầu cử. Chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn giám sát…, hàng năm tổ chức giám sát chuyên đề, nên chọn 2 đến 3 đợt giám sát phù hợp để Hội đồng đại diện thôn, các ngành, đoàn thể thảo luận, đánh giá trong năm. Quyết định của HĐND, các văn bản, quy định của nhà nước. thực hiện các cuộc vận động, tuyên truyền…

Về nội dung giám sát, cần chủ động lựa chọn những vấn đề phù hợp để giám sát như: giám sát vấn đề gì, giám sát vào thời điểm nào, thôn bản trong quá trình thực hiện các đề án, đề án, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; Đầu tư cơ sở vật chất, số lượng và chất lượng các trường thuộc xã Bình Phú quản lý; thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước. lựa chọn những vấn đề bức xúc để giám sát; kiến nghị của cử tri; Vận động, vận động ủng hộ các loại quỹ…

Đối với việc thực hiện giám sát, trước khi tiến hành giám sát phải thu thập tài liệu liên quan đến nội dung giám sát, nghiên cứu kỹ nội dung tài liệu và xây dựng kế hoạch giám sát. Trong kế hoạch giám sát phải xác định rõ nội dung giám sát, đối tượng giám sát của bộ phận, tổ chức, đơn vị được kiểm tra (tối thiểu 15 ngày trước ngày bắt đầu hoạt động giám sát). Trong quyết định thành lập đoàn giám sát cần lựa chọn những thành viên am hiểu về lĩnh vực, đủ điều kiện tham gia đoàn giám sát.

Tiến hành giám sát theo kế hoạch, trước ngày giám sát, Trưởng đoàn giám sát cần xin ý kiến ​​của Đoàn giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể để các thành viên trong Đoàn giám sát nắm được nội dung thực tế và triển khai nhiệm vụ.

Sau giám sát phải tổ chức hiệp thương để thống nhất nội dung, số liệu, luận giải và đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, cách khắc phục, những nhận xét, kiến ​​nghị với HĐND, UBND, cấp có thẩm quyền, các đoàn thể nhân dân. các cơ quan có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thôn, những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Địa bàn, đề án, dự án được triển khai trên địa bàn được lựa chọn để giám sát những vấn đề bức xúc, kiến ​​nghị của cử tri…. Trong đó, lưu ý kiến ​​nghị với các cơ quan ban ngành, cấp trên cần cụ thể, rõ ràng về cấp nào. và nhánh nào. , nội dung vấn đề gì. Đối với những vấn đề cần yêu cầu đơn vị được giám sát thảo luận, giải quyết thì cũng cần xác định cụ thể nội dung, thời gian giải quyết, báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp HĐND kỳ sau. Lời khuyên: tiếp xúc cử tri.(Luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú)

4. Ý kiến ​​và kinh nghiệm hữu ích.

Nhằm tăng cường trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND trong hoạt động giám sát, nhận thấy việc triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước và các địa phương cho người lao động. Chế độ, chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Pháp lệnh dân chủ đã vận dụng rộng rãi quyền làm chủ của nhân dân, từ đó nhân dân tích cực tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh; thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế – xã hội của địa phương được thực hiện trên địa bàn. Đầu tư cơ sở vật chất, số lượng và chất lượng các trường thuộc xã Bình Phú quản lý; thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước. lựa chọn những vấn đề bức xúc để giám sát; kiến nghị của cử tri; vận động, vận động, hỗ trợ các loại nền… Công tác đền bù, thu dọn mặt bằng đảm bảo đúng thời gian, đúng phương tiện. Việc thụ lý, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân được thực hiện đúng thời gian, quy định.

Các giải pháp trên mang tính vận dụng đặc biệt theo quy định và tạo điều kiện để đại biểu HĐND bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Hoạt động của UBND, HĐND và đại biểu HĐND ở các đơn vị, tổ dân phố nông thôn tăng lên rõ rệt, việc kiểm soát diễn ra thường xuyên, nề nếp, đạt hiệu quả cao, là cơ hội để nâng cao chất lượng cuộc sống. Vị trí của người đại biểu HĐND trước cử tri mà cử tri giao phó phải xứng đáng là người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

5. Khả năng phân phối và nhân bản.

Nội dung, kinh nghiệm của sáng kiến ​​rất phù hợp với thực tế hiện nay, dễ áp ​​dụng và có tính khả thi. Phù hợp với chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước. Nâng cao hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND trong việc thực hiện giám sát và có thể nhân rộng ra các địa phương, thành phố để triển khai, thực hiện đồng loạt.

Trên đây là sáng kiến ​​thuộc lĩnh vực “Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra của HĐND xã Bình Phú”. Kính đề nghị Hội đồng sáng kiến ​​huyện Đường Bân xem xét công nhận.


Trên đây là nội dung tiểu luận về sáng kiến ​​thí nghiệm: Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú, Đối với những bạn giải đề tiểu luận môn sáng kiến ​​kinh nghiệm; còn rất nhiều bài văn mẫu khác về chủ đề đó các em có thể tìm kiếm trong chuyên mục.

Ghi chú: Trang web có thể không có tài liệu phù hợp, vì bạn muốn hoàn thành một bài tập hoàn toàn mới và chất lượng, bạn có thể cần sự trợ giúp của dịch vụ viết luận để làm quen với bảng giá và quy trình. Bạn có thể nói với tôi. SĐT/Zalo. https://zalo.me/0932091562

TẢI TẬP TIN