219 Chê vợ không bằng gái điếm mới nhất

Mấy người say từ tối trong bar đòi về, chỉ có một người đàn ông không muốn về mà đòi đưa đến nơi có gái mại dâm.

Mọi người can ngăn không được, chúng giả vờ chở vào cửa hàng rồi chạy thẳng về nhà. Vừa về đến nhà, người vợ chạy ra đón chồng thì anh ta quát tháo.

– Đổi đi anh, anh xấu quá, vừa xấu vừa già rồi, đổi nhanh đi…

Khi những người bạn nghe thấy điều này, họ lặng lẽ bỏ đi và người đàn ông này đã bị người phụ nữ đánh đập.