219 Đánh dấu lãnh thổ mới nhất

Một anh chàng vừa kết hôn nói với những người bạn độc thân của mình: Tôi không bao giờ biết thứ nước đó sẽ làm gì cho đến một ngày…

Xin chào các bạn.

– Cho đến ngày nào?

– Một hôm đi siêu thị, tôi thấy một cô gái tiến lại gần tôi, hít hà và nói: “Tôi có một người vợ.” Hóa ra phụ nữ dùng nước xả vải để đánh dấu lãnh thổ.