219 Định nghĩa chồng mới nhất

Nữ triết gia tuyên bố. “Chồng là một dạng vật chất, nó không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ “người” sang “người”.

Nhà vật lý nữ nói: “Vợ chồng chịu ảnh hưởng rất lớn của lực “vũ trụ”, khi ở xa thì hút, khi ở gần thì đẩy”.

Các nhân viên y tế cảnh báo. “Chồng là vi khuẩn hay còn gọi là ‘kháng sinh’, rất khó trị.”

Nhân viên ngân hàng tiếc hùi hụi. “Chồng tôi là dân chuyên cho vay nóng nhưng không có khả năng chi trả”.

Vợ anh nông dân thừa nhận. “Chồng là “lúa giống”, nếu không tận dụng “sạ” trên ruộng của mình thì có nguy cơ sang chị hàng xóm mượn”.