219 Sao chưa mời tôi ăn? mới nhất

Một người đàn ông bị đau bụng và không thể đại tiện đã tìm đến một thầy lang để được chữa trị. Anh ta hứa với thầy lang rằng khi anh ta khỏi bệnh, anh ta sẽ mời anh ta một bữa ăn thịnh soạn. Thầy lang tin anh ta và cho anh ta thuốc. Sau vài ngày uống thuốc, anh khỏi bệnh và đi đại tiện bình thường, nhưng do người không cân, anh muốn nuốt lời về bữa nên: Khi người chữa bệnh hỏi, chỉ nói nó không lành.

Thầy lang cũng đoán được anh ta nói dối, ông ta rất tức giận nên quyết định đuổi theo và bắt được anh ta. Khi thấy anh ta đi đại tiện ra ruộng, thầy lang lập tức đi theo anh ta. Khi người đàn ông này vừa đi xong, đang kéo quần lên thì thầy lang lập tức từ trong bụi cây chạy ra, một tay túm lấy tay anh ta, chỉ vào đống phân hét lớn:

“Bạn là một người tham lam và lừa dối. Đã đến nơi này, tại sao bạn vẫn chưa mời tôi đi ăn?