219 Thay thế mới nhất

Lai. Anh trai tôi! Cậu kia bảo gia đình đóng tiền nước. Nhưng mẹ đã lấy hết tiền, bạn đi chơi với ai đó…
– Chào. Không có tiền thì đi xách nước cho người ta, thiếu gì?
– Lý. ngất xỉu