219 Xe gắn máy ba thì.. mới nhất

– Ông già đã tặng gì cho vợ chồng bạn trong ngày cưới?
– Chỉ dành cho xe máy 3 thì.
– Rất vui! Nhưng xe gì mà…3 thì?
– Ở đây được này. đề không bốc, đạp không nổ, đổ không lên.